Kaukolainat


Mikäli aineisto ei ole saatavissa Kannuksesta tai muualta Anders-kimpan kirjastoista, on mahdollista tehdä kaukolainapyyntö. Kirjasto pyrkii tilaamaan aineiston muista suomalaisista kirjastoista. Kaukolaina maksaa 5€ / laina. Kaukolainapyynnön voi tehdä kirjastossa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kannus.kirjasto@kannus.fi

Kaukolainapyynnöstä tulisi käydä ilmi seuraavat asiat:

- teoksen nimi

- tekijän nimi

- tarvitaanko jokin tietty painos