Hyppää sisältöön

Kokoelmatyön periaatteet

Hankintaperiaatteet

Kannuksen kaupunginkirjaston kaiken toiminnan takana on kirjastolaissa määritellyt tavoitteet, joiden mukaan kirjaston tehtävä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Aineiston valinnan tavoitteena on vastata lain velvoitteisiin ja tarjota asiakkaille mahdollisimman monipuolinen ja laaja-alainen aktiivisessa käytössä oleva kokoelma.

Kokoelmatyössä on painopistealueina paikallisen kulttuurin huomioiminen, lasten ja nuorten lukuharrastuksen ja -taidon tukeminen sekä vanhentuvan väestön tarpeiden täyttäminen. Käytännön työssä tämä näkyy niin, että hankimme kotiseutukokoelmaan kaiken paikallisen kirjallisuuden, ja lisäksi painotamme lähialueiden kirjailijoiden tuotantoa. Hankimme runsaasti lasten ja nuorten kirjallisuutta sekä äänikirjoja ja isotekstistä kirjallisuutta.

Kertomakirjallisuus on pääasiassa suomenkielistä, mutta ruotsin- ja vieraskielistä kirjallisuutta hankimme kysynnän mukaan. Myös selkokielistä kirjallisuutta hankitaan.

Tietokirjallisuutta hankitaan samojen perusperiaatteiden mukaan. Paikallisten oppilaitosten tarpeita huomioidaan, mikäli aineistoilla on myös yleistä mielenkiintoa. Vieraskielistä tietokirjallisuutta hankitaan mahdollisuuksien mukaan erityisesti niistä aineistoista, joista suomenkielistä aineistoa ei ole saatavana.

Kysynnän ja tarjonnan kohtaamista seurataan varausten toimitusajoilla ja pitkiä odotusaikoja lyhennetään hankkimalla lisäkappaleita. Hankinnassa otetaan huomioon määrärahojen ja tilojen rajoitukset. Kaikilla kirjaston käyttäjillä on mahdollisuus tehdä hankintaehdotuksia kirjaston kokoelmiin ja ehdotukset pyritään täyttämään edelle mainittujen periaatteiden mukaisesti.

E-aineistoa hankimme mahdollisuuksien mukaan ja seuraamme Yleisten kirjastojen neuvoston linjauksia ja hankkeita asiasta.

Hankintamäärät

Opetus – ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuosituksissa on määritelty tiedon saatavuuden ja palvelujen laatusuositukset, joiden mukaan kirjastojen hankintojen tulisi olla seuraavat:

Tiedon saatavuuden ja palvelujen laatusuositukset

 • Uutuushankinta vähintään 400 kirjaa / 1 000 asukasta.
 • Muun aineiston hankinta vähintään 100 / 1 000 asukasta eli 1/5 hankinnoista.
 • Sanoma- ja aikakauslehtiä vähintään 15 vsk / 1 000 asukasta.
 • Yhteensä vähintään 45 vuosikertaa.
 • Vähintään yksi lasten ja nuorten kirja / alle 15-vuotias / vuosi

Kannuksen kaupunginkirjasto pyrkii hankkimaan aineistoa näiden suositusten mukaan, joten hankimme vuodessa vähintään 2300 kirjaa, joista 1100 on lastenkirjoja ja 600 musiikkiäänitettä, äänikirjaa tai elokuvaa sekä tilaamaan 85 sanoma- ja aikakausilehteä.

Kokoelman karsinta

Kirjaston aineisto on olemassa asiakasta, ei kokoelmaa varten. Kokoelman pääpaino on aktiivisesti käytettävässä ja lainattavissa olevassa aineistossa eli ydinkokoelmassa. Karsinnalla ja hankinnoilla huolehditaan, että kokoelma on ajantasainen ja sopivan kokoinen.

Yritämme täyttää Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuosituksen:

 • Kokoelmien uusiutuminen ja ajankohtaisuus turvataan riittävällä hankinnalla ja säännöllisillä, riittävillä poistoilla. Kansainvälisesti käytetty suositustaso on 8 %. Ajankohtaisuuden takaamiseksi voidaan myös seurata tuoreen, alle 5 vuoden ikäisen aineiston osuutta avokokoelmassa sekä aineiston kiertonopeutta. Kansainvälinen suositustaso tuoreen aineiston osuudeksi avokokoelmassa on 40 %.

Perusteita aineiston poistamiselle:

 1. vähäinen käyttö
 2. sisällön vanheneminen
 3. teoksen huono kunto
 4. teoksen katoaminen
 5. teoksen sisältö on saatavilla sähköisessä muodossa
 6. tilanahtaus
 • Yli 5 vuotta vanhalla ja viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana 0-1 kertaa lainassa olleella teoksella tulee olla peruste pysyä kokoelmassa. Muutoin teos poistetaan.